Facebook Flickr Vimeo Google+
Asiunia
diSpray
Touch the Music


Pracownia Multimediów na studiach magisterskich,Wydział Sztuki Nowych Mediów; Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie. Zapraszamy do przeglądania realizacji.

MA Multimedia Class, Faculty of New Media, Polish-Japanese Institute of Information Technology, Warsaw, Poland
Feel free to browse our projects.